Verzekersnel logo
Stuur een e-mail
088 - 7373 180
Thuiswinkel waarborg

Werkwijzer

Om je duidelijkheid en transparantie te verschaffen over hoe wij werken, hebben wij een werkwijzer opgesteld. Wij informeren je over hoe de verzekering tot stand komt en hoe wij met jouw als klant omgaan.

Totstandkoming verzekering

Het tot stand komen van een verzekering bij VerzekerSnel.nl werkt zo:

  • 1. Je berekent je premie;
  • 2. Je vult het aanvraagformulier in;
  • 3. Je verstuurt de aanvraag door op “verzenden” te klikken.

Nadat je deze stappen hebt gevolgd, krijg je een automatische verstuurde e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens. Vervolgens wordt je aanvraag eerst door VerzekerSnel.nl beoordeeld en gecontroleerd. Dit gebeurt op werkdagen. Er wordt dus nog geen dekking verleend. In alle gevallen vindt acceptatie van de verzekering door VerzekerSnel.nl pas plaats als er wordt overgegaan tot verlenen van een definitieve dekking. Je ontvangt van VerzekerSnel.nl een bericht per E-mail waarin wordt vermeld of je aanvraag wordt geaccepteerd of afgewezen.

Acceptatie

Niet iedereen wordt altijd door VerzekerSnel.nl geaccepteerd. Acceptatie kan van verschillende factoren afhangen. Bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere schuldschaden in een jaar. Schuldschaden zijn schaden die door verzekeringnemer zelf zijn veroorzaakt. Indien er niet automatisch tot acceptatie wordt overgegaan, zal VerzekerSnel.nl contact met je opnemen. Deze regels gelden voor iedereen en zijn dus niet individu afhankelijk.

Let wel: Indien je een aanvraag hebt verstuurd en je niet bij VerzekerSnel.nl wordt geaccepteerd, verlenen wij ook geen dekking. Hier krijgt je d.m.v. een e-mail bericht van.

Beheer eigen gegevens

Nadat je de aanvraag is geaccepteerd, krijg je van ons een e-mail met een gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf dat moment kun je op de website van VerzekerSnel.nl inloggen en je verzekeringsgegevens inzien.

Bescherming persoonsgegevens

De gegevens die je bij VerzekerSnel.nl invoert zijn en blijven altijd je eigen gegevens. Deze gegevens zullen dan ook nooit worden doorgegeven aan derden. VerzekerSnel.nl verwerkt gegevens ten behoeve van het accepteren van aanvragen, het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, relatiebeheer, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Daarbij conformeert VerzekerSnel.nl zich aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Afgeven polis en verzekeringsbewijs

Op het moment dat je aanvraag is geaccepteerd krijg je de polis en verzekeringsbewijs in digitale vorm aangeleverd (pdf formulier). Dit betekent dat je ook zelf de polis en verzekeringsbewijs kunt printen. Door in te loggen op de website van VerzekerSnel.nl kun je onder meer je polis en verzekeringsbewijs inzien. Alleen als je daar nadrukkelijk om vraagt, versturen wij een papieren polis.

Incasso premiegelden

Betaling bij VerzekerSnel.nl geschiedt alleen door middel van automatische incasso. VerzekerSnel.nl incasseert maandelijks.
Uiteraard kunt je altijd onterechte geïncasseerde premiegelden onmiddellijk terugvorderen.
De premie-incasso zal altijd op de eerste dag van de maand plaatsvinden. Een uitzondering hierop is indien je een verzekering voor de 15e van de maand sluit. In dat geval wordt er de eerste keer op de 15e dag van de maand geïncasseerd en daarna elke eerste dag van de maand. Je betaalt altijd een maand vooruit.
De juiste hoogte van de verzekeringspremie wordt vastgesteld door VerzekerSnel.nl aan de hand van het op de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst geldende premietarief.

Mocht blijken dat het niet mogelijk is de eerste premie van het door jouw opgegeven rekeningnummer te incasseren, dan zijn wij helaas genoodzaakt je polis per ingangsdatum te beëindigen. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen en je bent onverzekerd. Dit betekent dan ook dat je enkele dagen/weken onverzekerd hebt gereden en het risico loopt over deze periode een boete van het RDW te ontvangen.

Premie- en incassobedrag

Zodra je een premie berekent, ziet je twee bedragen in beeld staan: het premiebedrag en het incassobedrag. Bij het premiebedrag worden de kosten opgeteld. Over het premiebedrag en de kosten wordt 21% assurantiebelasting berekend. Dit is wettelijk vastgelegd. Het incassobedrag is het premiebedrag vermeerderd met de kosten en de assurantiebelasting. Het incassobedrag is dan ook het bedrag dat wij daadwerkelijk bij je in rekening brengen.

Wij brengen de volgende kosten in rekening:

  • Prolongatiekosten (per polis, maandelijks) € 1,50
  • Kosten RDW (eenmalig) € 10,-

Contractsduur

Voor motorrijtuigenverzekeringen geldt een contractsduur van één jaar. Het contract wordt jaarlijks c.q. maandelijks stilzwijgend verlengd.

Opzegtermijn

Voor motorrijtuigenverzekeringen geldt een opzegtermijn van één maand.

Schadeafwikkeling

Mocht je schade hebben, dan moet je dat zo snel mogelijk melden. Binnen 24 uur (tijdens werkdagen) zal de gemelde schade in behandeling worden genomen. Je kunt je schade melden via www.verzekersnel.nl/schade of door te bellen met VerzekerSnel.nl op telefoonnummer 0541 – 571 115.

Bedrijfsgegevens

Onze bedrijfsgegevens staan op www.verzekersnel.nl/klantenservice