Verzekersnel logo
Stuur een e-mail
088 - 7373 180
Thuiswinkel waarborg

Disclaimer

Inhoud

Pas na expliciete acceptatie door VerzekerSnel.nl komt de verzekeringsovereenkomst tot stand.

Copyright

De afnemer van informatie van de website van VerzekerSnel.nl is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden en is verplicht aanwijzingen van VerzekerSnel.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

Rechtskeuze

De rechtsverhouding waarop deze disclaimer van toepassing is, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Almelo, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Indien VerzekerSnel.nl als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.